Política de Privacidade

Seguindo os principios de licitud, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición a presente Política de Privacidade.


 • Quen é o Responsable do tratamento dos seus datos? Armadora Pereira, S.A.
 • CIF: A36.630.028
 • DOMICILIO SOCIAL:C/Jacinto Benavente nº 29. 36202 - Vigo
 • Email: pereira@grupopereira.com
 • Teléfono: +34 986294048
 • Datos del DPO: GRUPO ADAPTALIA – LEGAL FORMATIVO S.L. legal@grupoadaptalia.es, Telf. 91 553 34 08

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En Armadora Pereira, S.A.tratamos a información que nos facilita coa finalidade de xestionar a relación contractual que nos une, xestionar o envío da información que nos solicita, facilitar os interesados ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese e/ou xestionar a súa candidatura.

Por canto tempo conservaremos os seus datos persoais?

Os seus datos, serán conservados o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se puidesen derivar do mesmo e de calquera outra esixencia legal.

Cal é a lexitimación para o tratamento dos seus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais pode ser a execución dunha relación contractual potencial e/ou subscrita, o interese lexítimo, a habilitación legal e/ou o consentimento do propio interesado. Os datos que lle solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e en ningún caso está obrigado a facilitárnolos, pero a súa non comunicación poderá afectar á finalidade do servizo ou a imposibilidade de prestalo.

A que destinatarios comunicaranse os seus datos?

Armadora Pereira, S.A. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe diso expresamente.

Cales son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

Os dereitos de protección de datos dos que son titulares os interesados son:

 • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado
 • Dereito de rectificación ou supresión
 • Dereito de oposición
 • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento
 • Dereito á portabilidade dos datos

Os titulares dos datos persoais obtidos, poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de Armadora Pereira, S.A. ou ao correo electrónico habilitado para ese efecto, pereira@grupopereira.com incluíndo en ambos os casos fotocopia do seu DNI ou outro documento de identificación equivalente. ,

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en adiante., AEPD, www.agpd.es.

Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito para retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que iso afecte á licitud do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar no caso de que considere que non se tratan os meus datos correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por Armadora Pereira, S.A. pode dirixir as súas reclamacións ao correo pereira@grupopereira.com ou á autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.agpd.es

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

< Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que Armadora Pereira, S.A. adoptou todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais fornecidos. Todo iso para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como esixe a normativa, aínda que a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que podamos manter os seus datos persoais actualizados, infórmenos sempre que se produza unha modificación dos mesmos.

Confidencialidade

Armadora Pereira, S.A. infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado autorizounos expresamente.