Calidade

ARMADORA PEREIRA, S.A. e ARGOS PEREIRA ESPAÑA, S.L. continúan co seu compromiso coa calidade dos seus produtos e procesos. Desde 2016, a actividade comercializadora de ambas as empresas está certificada en base á norma IFS Broker.

IFS

IFS

IFS

O estándar IFS Broker é un sistema de certificación de calidade e seguridade dos produtos para aquelas empresas que compran e venden produtos, sen contacto físico co mesmo, tales como axentes comerciais e importadores.

IFS Broker está avalada polas asociacións de distribuidores alemáns, franceses e italianos. A distribución, coñecedora do importante papel que xogan os importadores e axentes á hora de prover de produtos singulares e de calidade, animan aos mesmos a involucrarse na seguridade destes a través dos requisitos de IFS Broker.