Otros

PROPESCA

Innovación en procesado de pescado

Julio 2015 – Diciembre 2017
O enfoque global é a < strong>INNOVACIÓN EN PROCESADO DE PEIXE. Búscase preservar a calidade dos produtos pesqueiros capturados. Por unha banda a bordo, diminuíndo a manipulación dos mesmos e achegando valor engadido con novas tecnoloxías de procesado e elaboración, e doutra banda en terra, innovando nos procesos de conservación de forma que sexa posible a elaboración e procesado tras a conxelación.p> < p>Proponse investigar e desenvolver tecnoloxías innovadoras de procesado a bordo, e de elaborado e conservación en terra. Este proxecto pretende preservar a calidade, aumentar a seguridade alimentaria ao diminuír a degradación do peixe debido aos procesos de manipulación e procesado, así como á utilización de metodoloxías de conservación adecuadas.

SOCIOS:

Este proxecto foi co-financiado polo Fondo Europeo de Desarrollo Rexional FEDER a través do Centro para o Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI)

Aquopus