A NOSA FLOTA LEVA
MAIS DE 60 ANOS

Faenando nos principais caladoiros do mundo para servirlle o mellor pescado e marisco conxelado.